Σύμφωνα με την ελληνική Μυθολογία, στη Θεογονία του Ησίοδου, οι βασιλείς και οι ποιητές παίρνουν το χάρισμα του λόγου από τη Μνημοσύνη και των ειδικών σχέσεών τους με τις Μούσες. Ο Δίας κοιμήθηκε με τη Μνημοσύνη για εννέα συνεχόμενες μέρες και έτσι γεννήθηκαν οι εννέα Μούσες . Σύμφωνα με μια σειρά ελληνικών ταφικών επιγραφών του 4ου αιώνα π.Χ., που ήταν γραμμένες σε δακτυλικό εξάμετρο, ως Μνημοσύνη αναφέρεται το όνομα ενός ποταμού στον Άδη, παράλληλου της Λήθης. Οι ψυχές των νεκρών έπιναν από τη Λήθη, έτσι ώστε να μη θυμούνται τις προηγούμενες ζωές τους όταν μετενσαρκώνονταν. Οι αρχάριοι ενθαρρύνονταν να πίνουν από τον ποταμό Μνημοσύνη όταν πέθαιναν, αντί από τη Λήθη. Όσοι ήθελαν να συμβουλευτούν το μαντείο τουΤροφωνίου στηΒοιωτίαέπρεπε να πιουν εναλλάξ από δύο πηγές που αποκαλούνταν «Λήθη» και «Μνημοσύνη», προκειμένου να λησμονείται το παρελθόν και η μνήμη να ξεκινά από το παρόν.

fountain, lethe and mnemosyne,Πηγές Κρύας, greek mythology ,

COPYRIGHT PHOTO: VIEWS OF GREECE www.viewsofgreece.gr/ E-mail: [email protected]

Drinking the sacred water of the “Mnemosyne” fountain …:

“We will be together again someday, and then all the nights and all the songs will belong to us…I would like to shout out your name “Love”,  to shout it out so loudly enough, with all my strength, that no dream in the whole world would never fell asleep again, no hope would never die…
I’m so sorry my love, cause I thought I’ve lived before I knew you…” Tassos Livaditis poetry

According to Greek mythology, in Hesiod’s Theogony kings and poets receive their powers of authoritative speech from their possession of Mnemosyne and their special relationship with the Muses.

Zeus, in a form of a mortal shepherd, and Mnemosyne slept together for nine consecutive nights, thus conceiving the nine Muses. Mnemosyne also presided over a pool in Hades, counterpart to the river Lethe, according to a series of 4th-century BC Greek funerary inscriptions indactylic hexameter. Dead souls drank from Lethe so they would not remember their past lives when reincarnated. In Orphism, the initiated were taught to instead drink from the Mnemosyne, the river of memory, which would stop the transmigration of the soul.

Travel story by :Germaine Alexakiswww.viewsofgreece.com

“Views of Greece” travel photojournalism: Discover the real Greece with the experts

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους κειμένων ή και των φωτογραφιών χωρίς τη γραπτή άδεια του δημιουργού, σύμφωνα με τον νόμο Ν.2121/1993 και τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το ν. 100/1975).  Η Πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στον δημιουργό και αποκτάται χωρίς καμιά διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.