Χωρίς το γάργαρο νερό των ορεινών ρεμάτων δεν θα γινόταν γόνιμο το χέρσο χώμα, κρυστάλλινη η πνοή του δάσους, πολύχρωμη η ανοιξιάτικη παλέτα, λυτρωτική η ανακούφιση της δροσιάς τους και πιο ανάλαφρη η ψυχή μας κάθε στιγμή που βρισκόμαστε κοντά τους…

With their gurgling water, the soil does not lie fallow, the forest breath becomes crystal, the spring palette colorful… these mountain streams liberate relief and lightness to our human soul, every time we find ourselves close to them… 

Σε κάτι τέτοιες γωνιές ζούσαν οι “Ναϊάδες” των αρχαίων μύθων (νύμφες που κατοικούσαν στις πηγές). Η λαϊκή παράδοση αναφέρει πως εδώ στο μυθικό βουνό της Μαγνησίας, στα νερά των ορεινών ρυακιών ξεδιψούσαν τον καλπασμό τους οι Κένταυροι και λούζονταν οι «καλοκυράδες» (νεράιδες) ενώ στις σπηλιές των γύρω βράχων ύφαιναν, σε πέτρινους αργαλειούς, το αραχνοΰφαντο «νεραϊδόγνεμα» … 
Μπορεί νεράιδες να υπάρχουν πια μόνο στα παραμύθια, όμως νεραϊδότοπους σαν κι αυτόν θα βρείτε πολλούς, κρυμμένους εδώ, στις «μασχάλες» του Ανατολικού Πηλίου. 

According to greek mythology, the “Naiades” (nymphs of the springs) seem to have lived here in the forests of Pelion, while “Centaurs” quenched their thirst in the waters of such streams, after galloping in the crests of the mythical greek mountain of Magnesia region. “Kalokyrades” (fairies) took their bath in these waterfalls while in the rocky caves around, they wove on stoned looms, their gossamer veil…
Nowadays, fairies may exist only in fairy tales, but fairy-lands like this one, could be found in many hidden mountainous corners of the Eastern Pelion in Greece.

 

copyright text: Germaine Alexakis/ https://www.facebook.com/ViewsOfGreece/

copyright photo: Theo Athanasiadis / “Views of Greece” travel photojournalism

“Views of Greece” : Discover the real Greece with the experts

According to  the law:2121/1993 and the international treaty signed in Bern (which has been ratified with the law:100/1975) reproduction of this work is forbidden in any way, partially or on the whole, including texts or photographs alike without the written consent of the creator. Intellectual property is aquired without formalities and without the need for provision prohibiting its disputation.